אתר בהרצה - משלוחים באזור גוש דן בלבד (אספקה עד 3 ימי עסקים) משלוחים חינם בהזמנה מעל ₪300

אין מוצרים בעגלה

כבר רשומים? התחברו

משתמש חדש/אורח

דאגנו לכם ליצירת חשבון קלה ומהירה במיוחד. המשיכו למילוי פרטיכם ותוכלו ליהנות מהיתרונות של משתמש רשום כבר עכשיו.

להרשמה

תקנון אתר

וויט רביט ברוארי בע"מ

White Rabbit Brewery Ltd

ח.פ 513798876

צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

 

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר וויט רביט ברוארי בע"מ חברה הרשומה בישראל ומספרה ח.פ. 513798876 (להלן "האתר" ו/או "החברה" בהתאמה).

 1. החברה עוסקת בין השאר במכירת מכשירים למזיגת בירה, חביות בירה מסוגים שונים, בקבוקי בירה וסדנאות אלכוהול ובירה עם או בלי אוכל (להלן "המוצרים").
 2. אנו עושים כמיטב יכולתנו להעניק ללקוחותינו חווית קניה קלה נוחה ובטוחה באמצעות האתר ובמקביל עומדים אנשי המכירות שלנו לרשותכם באמצעות הטלפון:  03-624-2783 בימים א-ה בשעות העבודה 09.00 – 16.00.במידה ואין מענה מיידי, ניתן להשאיר הודעה ואחד מנציגנו יחזור אליכם כשיתפנה.
 3. האתר מאפשר ללקוחות החברה לרכוש את המוצרים המוצגים בו ואולם כל עיסקה כפופה לשיקול דעתה המוחלט של החברה והיא שומרת לעצמה את זכות הסרוב לבצוע כל עיסקה – והכל על פי שיקול דעתה המוחלט מבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה בכל צורה ואופן. במקרה של סרוב או ביטול מטעם החברה יבוטל כל חיוב שנעשה בכרטיס חיוב כלשהו, מייד עם הצגת כל הפרטים הנדרשים לשם כך.
 4. כל מי שעושה שימוש כלשהו באתר מתחייב לעשות זאת אך ורק לאחר שקרא את כל התקנון ותנאי השימוש שלהלן ( להלן "התקנון") והמשך השימוש באתר מהווה אישור לכך שקרא והסכים  לכל האמור בתקנון זה.
 5. לתשומת לבכם כי הוראות התקנון מתעדכנות מעת ולעת ומשכך יש לקרוא שוב את התקנון לפני כל שימוש באתר.הוראות התקנון התקפות בעת אישור ההזמנה ע"י החברה הן אשר יהיו תקפות לגביה.
 6. מי שאיננו מסכים לכל מה שכתוב להלן בתקנון מתבקש שלא לעשות בו שימוש וליצור קשר עם החברה לשם תיאום תנאי הזמנה אחרים והכל בכפוף לשיקול דעתה מוחלט של החברה.
 7. על הלקוח להקפיד על מילוי נכון ומלא של כל הפרטים המבוקשים והוא מצהיר כי ידוע לו שעל סמך אמיתות הצהרותיו מקבלת החברה את החלטותיה באם לאשר לו את ההזמנה – אם לאוו.
 8. על מנת לקבל את אישור החברה לבצוע ההזמנה באתר על הלקוח לעמוד בתנאים המצטברים שלהלן:
  1. להיות בגיר בגיל 18 ומעלה.
  2. להיות בעל כרטיס אשראי ישראלי.
  3. להיות בעל תיבת דוא"ל.
  4. להיות בעל כתובת ישראלית מוכחת בת.ז. שנסרקה לאתר לרבות ספח.
  5. להיות משתמש פרטי ולא מסחרי. לעסקאות מסחריות יש לפנות אל החברה בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצויינות באתר.
 9. אישור החברה את ההזמנה הינו תנאי מוחלט לבצוע הזמנה באמצעות האתר או בכל דרך אחרת. אם לא התקבל אישור החברה על הלקוח לפנות לבירור הענין  שכן מניין ימי המשלוח לא יחל בטרם תאושר ההזמנה ע"י חברת האשראי והחברה. 
 10. מוצהר מראש כי אישור בצוע ההזמנה מותנה בקיומו של מלאי מתאים בחברה.
 11. במידה ויבקש הלקוח לשלם את התמורה בתשלומים יהיה עליו לעשות כן מול חברת האשראי בלבד.לרשות לקוחות החברה מספר אפשרויות לתשלום: 
  ניתן למסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס הזמנה מאובטח באתר, בטלפון או בפקס לנציג שירות. 
  לידיעת הלקוחות : פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים. עבור כל הזמנה ידרש הלקוח למסור את פרטי כרטיס האשראי מחדש.
  באמצעות כרטיס אשראי – בכרטיס אשראי בכפוף לתנאי חברת האשראי. 
 12. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תיערך בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח, אם העסקה אושרה – אם לאו.
 13. במקרה בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי:
  חיוב המזמין בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי והחברה.
 14. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי:
  יקבל המזמין הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברת האשראי. 
 15. בכל מקרה, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי והחברה. 

 

אספקה

 1. מועד משלוח אישור ההזמנה יחשב כמועד הקובע ממנו יש לספור את מועד אספקת ההזמנה.
 2. מועד האספקה של המוצר יקבע על ידי החברה ובהתאם להימצאותו של המוצר במלאי ובהתאם לזמני האספקה של ספקי שירות ההובלה ובהתאם לשיקול דעתה של החברה בלבד.
 3. הואיל ומלאי המוצרים מתעדכן מעת לעת יתכן מצב בו מוצר מוזמן לא יהיה במלאי ומשכך לא תאושר ההזמנה, כולה או חלקה.
 4. בעת משלוח אישור ההזמנה תודיע החברה על מועד האספקה.
 5. היה ומועד האספקה עליו תודיע החברה יהיה ארוך יותר מ 30 יום ממועד אישור ההזמנה יהיה הלקוח רשאי להודיע על ביטול ההזמנה בתוך 3 ימים מיום משלוח האישור על ידי החברה. לא הודיע הלקוח על ביטול ההזמנה – היא תבוצע ותסופק במועד עליו הודיעה החברה.
 6. בכל הנוגע למיקום ומועדי קיומן של סדנאות: מוצהר כי הם ניתנים לשינוי ע"י החברה על פי שיקול דעתה בכל עת.
 7. בכל מקרה של שביתה ו/או השבתה ו/או מלחמה ו/או אירוע בטחוני כלשהו ו/או נסיבות שונות עליהן אין לחברה כל שליטה ו/או כל נסיבות של כח עליון ידחה מועד האספקה כמניין ימי העכוב האמור.
 8. במקרה בו ימשכו ימי העכוב מעל 60 יום שומרת לעצמה החברה את זכות הביטול של ההזמנה.
 9. מקום ביצוע האספקה יהיה בשלב ראשוני רק באיזור תל אביב ורמת גן . במועד מאוחר יותר עליו תודיע החברה יורחב איזור ההפצה בהתאם להודעת החברה על פי שיקול דעתה המוחלט.אישורו של יעד האספקה כפוף לאישור ספק שירותי ההובלה של החברה כמו גם החברה עצמה.
 10. הוצאות ההובלה אל האתר עליו יודיע הלקוח יקבעו על ידי החברה על פי שיקול דעתה מוחלט והן תהוונה חלק ממחיר המוצר לכל דבר וענין ותשולמנה יחד עם תשלום תמורת ההזמנה.
 11. הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח בלבד ותשלומן, יחד עם תשלום מלוא התמורה בגין ההזמנה יהיה תנאי לבצוע האספקה בפועל.
 12. הלקוח מתחייב כי נציג מוסמך מטעמו יהיה נוכח במקום בצוע האספקה ויחתום על תעודת המשלוח.
 13. על הנציג האמור לקבל את הסחורה להיות בן 18 ומעלה ולהוכיח זאת בתעודת זהות בפני השליח בעת האספקה.
 14. מובהר כי חל איסור מוחלט על רכישת מוצרים עבור אדם שגילו צעיר מ 18 שנים והלקוח מצהיר כי הוא רכישת המוצרים עומדת בתנאי זה .
 15. היה וימצא כי הצהרות הלקוח בדבר גיל הנציג המקבל את המוצרים ו/או גיל הנהנה המיועד לשימוש במוצרים ו/או דרכי הגישה אינן נכונות ואין אפשרות של גישה נוחה ובטוחה לצרכי האספקה של ההזמנה תהיה החברה רשאית להימנע מבצוע האספקה תוך הטלת הוצאותיה בתוספת 20% משווי ההזמנה על הלקוח.
 16. ביטול והחזרת מוצרים: על הלקוח חלה חובת בדיקת המוצרים אשר יסופקו לו מייד עם קבלתם ובכל מקרה של אי התאמה מתחייב הלקוח להודיע על כך מייד עם אספקת ההזמנה  ותוך כדי פירוט מדוקדק בכתב של פרטי התלונה.
 17. החברה מתחייבת לבדוק את התלונה אך לא מתחייבת להסכים עמה והחברה תפעל בנדון על פי שיקול דעתה המוחלט.
 18. הלקוח יהא רשאי להחזיר את המוצרים בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים ובלבד שהם יוחזרו כשהם שלמים ללא נזק ונמצאים באריזתם המקורית ובצירוף החשבונית שקיבל .
 19. לא תתקבל החזרת מוצרים לאחר אספקתם – אלא אם תקבע רשלנותה של החברה כדין. 
 20. החברה תהיה אחראית למוצרים המסופקים על ידה אך ורק בהתאם לתנאי אישור ההזמנה.
 21. הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה אך ורק בכפוף לקיום כל התנאים על פי דין לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 22. במידה ויתברר כי תלונת הלקוח צודקת תוחזר ללקוח מלוא התמורה ששולמה בגינו ללא כל פיצוי נוסף בגין האמור.
 23. במידה ויתברר כי תלונת הלקוח תמצא כבלתי צודקת וימצא כי אינה עומדת בתנאי תקנות הגנת הצרכן הנ"ל כי אז יחוייב הוא בעלות של דמי הסליקה וההובלה, אם יהיו כאלה וכן 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) וזאת בגין דמי הטיפול בתלונה ו/או בביטול ההזמנה. 
 24. החברה תהיה אחראית אך ורק לפגם במוצרים שנגרם עקב רשלנותה שלה. אין החברה אחראית לפגמים שנגרמו עקב המשלוח ו/או האחסנה של המוצרים ואין החברה אחראית לעכוב באספקתם אל אם הוא נובע מרשלנותה.
 25. החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של תקלה בקליטת נתוני ההזמנה באתר.
 26. בכל מקרה של פגם במוצרים תהיה אחריות החברה מוגבלת לשווי המוצרים בלבד.

 

מחיר

 1. מחיר המוצרים המפורסמים באתר הינו כולל מ.ע.מ. אך לא כולל דמי משלוח.
 2. דמי המשלוח יהיו תלויים בהיקף ההזמנה ומיקום היעד לאספקתה ובכל מקרה יהיה להם מינימום והכל על פי קביעת ספק שירותי ההובלה של החברה ושיקול דעת המוחלט של החברה בנדון.
 3. החברה ראשית לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת ללא חובת הודעה מוקדמת כלשהי.
 4. החברה רשאית לתת הטבות ו/או הנחות ולערוך מבצעים ולהפסיקם על פי שיקול דעתה המוחלט מעת לעת.
 5. מחיר המוצר המחייב הוא מחירו בעת אישור ההזמנה ובלבד שהוא לא יפחת ממחירו בעת עריכת ההזמנה ע"י הלקוח.
 6. כל הנחה ו/או הטבה ו/או מבצע יהיה תקף עד למועד שנקבע ע"י החברה או עד לסיום המלאי – לפי המוקדם.

 

שונות

 1. מוצהר ומוסכם כי הלקוח הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש נעשה באתר והוא מתחייב לפעול על פי תקנון זה ועל פי הדין החל.
 2. במידה ונודע ללקוח על שימוש בלתי מורשה בפרטיו עליו להודיע על כך מיידית לחברה לשם מניעת נזק לכל הצדדים.
 3. על הלקוח למנוע ולהימנע מכל שימוש באתר אלא לצרכי הזמנת מוצרי החברה.
 4. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות הלקוח ועל סודיות הפרטים שמסר לה אגב בצוע ההזמנה וכן מתחייבת החברה להימנע מכל שימוש בפרטי הלקוח אלא למטרת הקשר המסחרי בינה לבין הלקוח.
 5. אין באמור כדי לפגוע בזכות החברה לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות ההזמנות המבוצעות באתר ו/או בחברה.
 6. הלקוח מרשה לחברה לשלוח אליו עדכונים ו/או פרסומים אודות מוצרי החברה באמצעות הדוא"ל ו/או SMS ו/או בכל דרך אחרת אך שמורה לו הזכות להודיע על הפסקת רשות זו בכתב בכל עת. 
 7. מובהר בזאת כי לחברה שמורה זכות הקניין הבלעדית בלוגו שלה, בסימני המסחר שלה, במוניטין שלה, ובכל סימן ו/או בכל מידע הנמצא באתר ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
 8. הלקוח מאשר כי כל הודעה אשר תשלח אליו לדוא"ל שמסר לחברה תחשב כאילו נמסרה ליעדה בתוך 24 שעות מיום משלוחה.
 9. החברה לא  תהיה אחראית לתקלות בתקשורת עם האתר, בתוכנה, בקווי התקשורת ו/או באינטרנט ואין היא מתחייבת לזמינות רצופה של האתר.
 10. מוצהר ומובהר כי תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ולא תתקבל טענה לפיה אין התאמה בין התמונה לבין המוצר ובלבד שהמוצר מתאים לתכונותיו כפי שהצהירה עליהן החברה, ככל שהצהירה.
 11. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא והוא חל גם על נשים.
 12. על תנאי ההתקשרות עם החברה יחול הדין הישראלי והסמכות המקומית היחודית לדון בכך נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב בלבד.